Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Employment Doing Business Our Community How Do i...
 • Apply For
 • Search For
 • Access
 • Pay
 • Register For
 • View
 • OpenBooks

  Tarrant Thu Thập

  Quận Tarrant đang chuẩn bị cho điều tra dân số 2020 như thế nào

   

  Điều tra dân số quốc gia tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng Tư 2020.

  Mỗi 10 năm, tất cả các cư dân Hoa Kỳ, bất kể tình trạng công dân, được yêu cầu phải được tính.

  Quận Tarrant đang làm việc với các thành phố trong khu vực và các đối tác địa phương để khuyến khích tất cả mọi người, kể cả những người sống trong các khu vực khó tính, để tham gia.

  Tại sao nó quan trọng?

  Điều tra dân số tác động đến tài trợ liên bang, số ghế Quốc hội cho mỗi tiểu bang, tái phân phối, phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống.

  Tuy nhiên, điều tra dân số bị ràng buộc một cách hợp pháp không chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan chính phủ khác.

  Nó sẽ chỉ mất khoảng 10 phút để trả lời điều tra dân số, mà có thể được điền trực tuyến.

  Các câu hỏi bao gồm:

  • Số người tại nơi cư trú cụ thể vào ngày 1 tháng tư, 2020.

  • Thể loại chổ cư ngụ.

  • Số điện thoại tại nơi cư trú.

  • Tên, giới tính, ngày sinh, nguồn gốc và chủng tộc của mỗi người sống tại nơi cư trú.

  Rất là quan trọng để nhắc nhở cư dân rằng điều tra dân số sẽ không bao giờ hỏi những vấn đề sau đây:

  •  Số nhận dạng cá nhân.
  •  Thông tin tài khoản ngân hàng/thẻ tín dụng.
  •  Quyên góp tiền tệ.
  •  Đóng góp liên kết-chính trị.    

   

  This page was last modified on September 23, 2020

  TARRANT COUNTY, TEXAS  County Telephone Operator 817-884-1111

  Tarrant County provides the information contained in this web site as a public service. Every effort is made to ensure that information provided is correct. However, in any case where legal reliance on information contained in these pages is required, the official records of Tarrant County should be consulted. Tarrant County is not responsible for the content of, nor endorses any site which has a link from the Tarrant County web site.

  This site is best experienced with supported browsers: Internet Explorer 9 and above, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari. If you use an older or unsupported browser, you might notice that some features do not function properly. Click the browser name above to learn more about the recommended browsers.

  County Seal

  100 E. Weatherford, Fort Worth, Texas 76196